Associació de Veïns de Bellvitge

Juny 15, 2009

Separar nuestros residuos empieza a ser urgente.

contenidors2

El día 12 de junio nos llegó al apartado “LA TEVA OPINIÓ” un texto de Quimi sobre la separación de residuos que desde la Asociación de Vecinos secundamos al 100%:

“El tema de los residuos nos afecta a todos, pues cuantos más generemos más vertederos y/o incineradoras nos van a rodear. Se calcula una media estadística de 1,4 kilos de residuos por persona cada día.

Animo a todos los internautas a aprovechar los contenedores de recogida selectiva de basuras: el verde del vidrio , el amarillo de envases, el azul del papel y el cartón, el de materia orgánica, los de pilas y los de medicamentos. Día a día. Y las “deixallerias” fijas o móviles, cuando haga falta. Están ahí.

He calculado unos cinco minutos diarios dedicados a separar. Debido a que en casa no hay mucho sitio procuro pasar todos los días por los contenedores, camino del autobús.

Lo que más volumen genera son los envases, en sentido amplio, pues incluye embalajes de plástico, bolsas de plástico, bandejas de porexpan ¿se dice así?, envases de yogures, los tetrabrics,…

Creo que si difundimos esto que parece tan simple reciclaremos más. Por supuesto, la separación de los residuos sólo es una parte de la solución al grave problema: la parte que está en nuestras manos, la más sencilla, la inmediata.

Creo que, al igual que pasó cuando tuvimos la grave sequía, que se consiguió reducir algo el consumo medio ( estadístico ) de agua por habitante, si todos nos tomamos en serio la separación de residuos reduciremos las toneladas que van a los vertederos o incineradoras.

A más largo plazo quedará el reducir los 1,4 kilos estadísticos, pero si damos el primer paso, servirá para que empezemos a identificar también en el momento de la compra entre:
*los productos que generan mínimos residuos.
*productos con residuos fáciles de separar. Por ejemplo, me dieron una bolsa en un comercio que era de cartón, pero con asas textiles y con unos remaches metálicos.
Para tenerlo en cuenta también además de la calidad, el precio, la utilidad…

Muchos de vosotros os tomáis en serio el tema de los residuos, pero la información no ha llegado aún a muchas personas. Yo hasta hace un año no tuve muy claro lo de los plásticos.

Es importante utilizar lo que tenemos a nuestra disposición.

Gracias”

Gracias Quimi!

gener 13, 2009

Que està passant al sector de Cal Jaume de la Vidala? (2)

Avui continuem amb el sector de Cal Jaume de la Vidala per incidir una mica més en dos aspectes ja plantejats a l’anterior post.

El primer és una altra fotografia aèria, aquesta de l’any 2002, on es pot visualitzar com han canviat els usos d’aquest sector.  Es pot observar com abans els horts urbans (no ens ficarem en la seva legal·litat) ocupaven una gran part dels terrenys i ara han estat relegats a la zona que envolta les cotxeres de TMB.

També es pot observar el canvi de lloc del pont que creua la Gran Via (estiu de 2003)  i que això va comportar que la meitat de la plantació lineal de plàtans que s’observa a la fotografia més antiga hagués de desaparèixer. Cal dir que entre la senyal 3 i 4 de la fotografia del post anterior encara perdura l’estructura de suport de formigó de l’anterior pont. No la van retirar mai i ara és una muntanyeta plena de vegetació, això sí, envoltada d’escombreries.

mapa2002

El segon aspecte és mostrar quatre imatges més de l’abocador il·legal de runa, pneumàtics, restes vegetals, peces de cotxe, mobles, plàstics, matalassos…  i d’altres residus. Diem il·legal perquè avui hem trucat a l’Agència de Residus de Catalunya i no tenen cap constància de la seva existència als registres de gestors de residus. No ens ha sorprès.

No sabem si està ja denunciat per part de les autoritats municipals o be per un particular, però sabem que ja porta més d’un any així, com mostra la fotografia de novembre de 2007 al post anterior.

A l’última fotografia, una ampliació de la part dreta de la penúltima, es poden distingir para-xocs i altres peces de cotxes (de fet en tot el sector existeixen vehicles que tenen tot l’aspecte d’haver d’anar a un desballestador),  pantalles d’ordinador,  sofas…  i d’altres materials que no es poden considerar com a “runa”.

hospital

akzo2

cerca

paraxocs2

gener 11, 2009

Que està passant al sector de Cal Jaume de la Vidala?

El sector de Cal Jaume de la Vidala es troba limitat per la Gran Via, el camí de Cal Pau Redó, la carretera antiga del Prat, i la Ronda Litoral. Es troba dins del districte econòmic de L’Hospitalet de Llobregat des de la creació d’aquest a l’any 2002.
A sota una imatge de novembre de 2007, te un any però és molt representativa del seu estat actual.

mapanumeros

A l ‘última decada aquesta zona s’ha anat convertint en un conjunt d’activitats i descampats estèticament vergonyós i sense cap ordre ni concert. Això sí que és una zona degradada, visible des de l’Hotel Hesperia, des dels dos hospitals, i per tothom que entra per la Gran Via cap a Barcelona. Senzillament, una vergonya per a qualsevol municipi.

edificio

1. L’edifici que es troba en mig de la campa de camions te aquest fantàstic aspecte, i es veu perfectament des de la Gran Via, ja que la seva tanca es transparent.  No sabem quin és el seu ús actual, però probablement serveix d’habitatge per alguna/es familia/es.

vertedero

2. Concentració de escombraries darrera de les cotxeres de TMB. (Per imaginar-se el tamany d’aquests abocador incontrolat cal fixar-se en els matalassos)

palets

3. La major col·lecció de palets del municipi, emmagatzemats de la forma més densa possible en una pila amb una superfície d’uns 2000 m2. Algun tècnic municipal d’activitats hauria de revisar això.

aceitesusados

4. Concentració de cubicontainers bruts d’oli envoltats de més escombraries. Quan plou, aquest oli va a parar a l’aigua, i més tard a contaminar l’aqüífer.

entreedificios

5. 2000 m2 de runa, pneumàtics, peces de cotxes,… Continuem ficant contaminants al terra i a l’aqüífer.

remolques2

6. Remolcs aparcats per alguna empresa a l’entrada del tanatori. Més terres, més runa,…

Crea un lloc web gratuït o un blog a Wordpress.com.