Associació de Veïns de Bellvitge

Juliol 5, 2010

L’Associació de Veïns de Bellvitge suggereix la ubicació d’horts lúdics

Dimecres passat, des de l’entorn de l’AV es va preguntar al programa de televisió de l’alcaldessa quins impediments no havien fet possible l’existència d’horts lúdics a la nostra ciutat, quan tots els municipis que ens envolten ja en disposen, i alguns des de fa més de 20 anys. L’alcaldessa va respondre (podeu veure-la al minut 19:50 d’aquest video) que l’impediment és l’espai, encara que va assegurar que està previst fer horts lúdics als futurs parcs de Cal Rigalt i Cal Trabal, sense data certa de quan s’iniciarà la seva construcció.
p
Creiem que la instal·lació d’aquests equipaments, els horts, que suposen una inversió tan petita, no poden dependre de si es fan o no les obres que indica l’alcaldessa, amb un cost tan gran, que degut a la crisi, tardaran molts anys en portar-se a terme. Des de l’AV creiem que es podrien aprofitar petits terrenys en mans públiques sense cap ús, o amb usos que es podrien compatibilitzar provisionalment.
p
Els horts urbans no són equipaments de primera necessitat, es podrien comparar amb els equipaments esportius o culturals; si be podriem viure sense ells, el cert es que ens produeixen beneficis al cos i a l’ànima. En els cas dels horts, aquests beneficis repercuteixen sobre tot a la gent gran, que són normalment els que els cultiven, però també en moltes ocasions participen en la seva cura les escoles o els centres de discapacitats, als que repercuteixen des dels punts de vista educatiu, social, mediambiental,…
p
Nosaltres no volem esperar més anys, es podria dir que anem tard, així que hem decidit buscar al nostre barri llocs on es podrien habilitar aquests horts. Hem trobat 5 possibles ubicacions a terrenys públics, algunes sabem que ja estan compromeses, com per exemple la més gran, on en principi es construirà una pista d’atletisme, o la que té forma triangular, on està previst fer part d’un circuit de footing,…
p
p
…  També existeixen dos espais allargats, però també estarien afectats, un pel futur soterrament de la Gran Via, i l’altre pel reordenament de la zona de Cal Trabal. Moltes d’aquestes obres són llunyanes i pot ser seria possible aprofitar aquests espais de manera provisional, però de totes maneres hem decidit suggerir el petit espai rectangular que es troba darrere de les piscines, i que podeu veure a sota.
p
p
El terreny és pla i sembla net de formigó o restes d’obra, podrien encabir-se uns 20-25 horts d’uns 50 m2 com es veu a la fotografia. Té l’avantatge de que es troba a prop d’edificis i per tant estaria vigilat de manera natural, a més aquesta ubicació sols faria necessària la construcció de la meitat de la tanca, ja que es podria aprofitar la dels edificis contigus. L’aigua de reg podria sortir, mitjançant un petit dipòsit, de les pluvials dels edificis veïns, o be de l’aqüífer superficial si no està molt salinitzada. El consum elèctric seria molt petit i es podria cobrir amb plaques solars, o inclús amb un molí de vent si la velocitat del vent ho permet.
p
Aquest espai disposa d’una zona pràcticament neta d’arbres, on s’ubicarien els horts, i d’altra amb pins i moreres on es podrien ubicar taules i bancs sota l’ombra, tant pels usuaris com pels possibles visitants d’escoles o d’altres centres. També s’establiria l’edificació destinada a l’emmagatzematge d’estris i materials, i també es podria construir una petita granja amb conills, gallines i d’altres animals domèstics que estarien a cura dels mateixos usuaris.
p
L’equipament no creiem que sigui molest a la resta d’activitats col·lindants, pot ser tot el contrari, i a més considerem molt beneficiós incloure’l dins d’un sector on l’ús és principalment esportiu, ja que es propicien els beneficis de la relació i el coneixement intergeneracional.
p
No tenim constància de cap ús futur per aquest espai que actualment, segons ens han comentat, és aprofitat com a aparcament, tampoc coneixem l’adequació d’aquest ús a la seva clau urbanística, però creiem que les seves avantatges són molt grans i es podria construir encara que sigui de manera provisional.
p
A sota podeu veure unes imatges actuals d’aquest espai.
p
p
p

Podeu llegir més sobre el tema a Els horts de l’Hospitalet de Llobregat

Bloc a WordPress.com.