Associació de Veïns de Bellvitge

Juny 22, 2009

Fem instàncies!

Filed under: ACCIÓ SOCIAL — AVVBellvitge @ 12:02 am
Tags: , , ,
blog.lnk

Si piqueu surt una instància preparada per editar!

Ens queixem molt, però moltes vegades no fem res per que la nostra queixa arribi a l’Administració i així tingui legalment valor. Ens queixem al amic, a la parella, a la veïna, als fòrums d’internet, a la caixera del supermercat… però no fem el petit esforç d’escriure una instància, un tràmit que ocupa uns 5 minuts.

Aquest paper de l’esquerra és una instància, un document molt fàcil d’emplenar i on sols cal identificar-nos, donar les dades de contacte, i després argumentar la nostra reclamació. És necessari fer dues còpies i portar-les als matins a la regidoria (al mateix edifici que la biblioteca de Bellvitge) o directament al registre de l’Ajuntament. Allà les segellaran i tindreu una còpia per vosaltres.

Segons l’article 15 del Reglament de Participació Ciutadana del nostre municipi “Tots els ciutadans i les ciutadanes tenen el dret de dirigir-se a qualsevol autoritat o òrgan municipal per sol·licitar informació o aclariments sobre la realització d’actuacions de competència municipal i sol·licitar informació o aclariments sobre la realitzacions de l’Ajuntament. La petició es cursarà necessariàment per escrit i es respondrà amb els termes previstos per la legislació general, donant en qualsevol cas, una resposta motivada en el termini màxim d’un mes

Segons l’article 16 del mateix reglament “Tots els veïns i les veïnes de forma individual podran elevar proposta d’actuació, comentaris, millores de serveis, suggeriments, qüestions relatives a matèries de competència municipal o d’interès local als òrgans de Govern Municipal. L’alcalde/essa o els/les tinents d’alcalde o regidors/res han d’estudiar el contingut de la proposta i informar el veí sobre la viabilitat o la desestimació o sobre el curs que es donarà a la proposta en un termini màxim de trenta dies des de la seva recepció formal”.

Doncs això, si voleu que les vostres queixes serveixen d’alguna cosa… feu instàncies!

Abril 4, 2009

Bellvitge al Google Street View

fstreetviewfeixallarga

fstreetviewvidala

Ja fa uns mesos que el Google Street View de Bellvitge està voltant per internet, aquesta aplicació és molt fàcil d’utilitzar i ràpida si tens una bona connexió.  Les imatges que apareixen del barri van estar enregistrades al maig de 2008, per tant és com retrocedir un any cap enrera, encara que es poden considerar actuals ja que poca cosa ha canviat. Hem fet un tomb seguint el cotxe del google per Bellvitge fixant-nos en algunes zones que no ens agraden i hem ficat al blog alguns exemples.

A la primera imatge teniu l’abandó del carrer de la Feixa Llarga, a la segona el estat deplorable del sector de Cal Jaume de la Vidala. Aquests serien exemples fàcils,… però també son importants els “detalls”,…

A la foto de sota es veu que la vorada d’un pas de vianants que creua l’avinguda Europa no està rebaixada, en total a aquest carrer hi han tres que no ho estan. A l’última imatge, al costat del bloc rosa de l’av. Europa, ni tan sols existeix el pas de vianants,  i clar, com es veu els veïns creuen desorientats.

Si trobeu cap detall “urbanístic” del barri que no us agrada, potser podeu enviar-nos una imatge sense necessitat de fer servir cap camera. Únicament ens heu d’enviar la direcció d’internet que surt a partir del botò “enlazar” i dir-nos de què es tracta.

Encara que si considereu que es molt urgent i important o voleu anar al gra, aneu directament a la regidoria del nostre districte, a la plaça de la Cultura i alerteu o feu una instància

fstreetvieweuropa

fstreetviewbloquerosa

Crea un lloc web gratuït o un blog a Wordpress.com.