Associació de Veïns de Bellvitge

Mai 30, 2009

Gossos potencialment perillosos (GPP)

gossosperillosos

Si piqueu a la foto es fa més gran!,... Les imatges tenen diferents origens i no identifiquen als individus com a perillosos, únicament les fem servir per il·lustrar les races de gossos potencialment perillosos.

Les races de gossos (i els seus encreuaments) que apareixen a les fotografies són les que segons l’article 45 de l’Ordenança del Civisme i la Convivència Ciutadana a l’Hospitalet de Llobregat es consideren com a potencialment perilloses (GPP).

També entraria qualsevol altre gos que es pugui determinar legalment (amb l’informe previ d’un/una veterinari/ria habilitat/ada per a aquesta tasca), els gossos que han estat ensinistrats per a l’atac i la defensa, o els gossos que manifestin un caràcter marcadament agressiu, hagin agredit persones o altres animals o les seves característiques es corresponguin amb totes o la majoria de les esmentades a l’annex II del Reial decret 287/2002, de 22 de març. (veure també modificació del 2007).

Aquest Reial decret diu que també entren a la llista dels GPP els que tenen moltes o la majoria de les següents característiques:
a) Fuerte musculatura, aspecto poderoso, robusto, configuración atlética, agilidad, vigor y resistencia.
b) Marcado carácter y gran valor.
c) Pelo corto.
d) Perímetro torácico comprendido entre 60 y 80 cms., altura a la cruz entre 50 y 70 cms. y peso superior a 20 kg.
e) Cabeza voluminosa, cuboide, robusta, con cráneo ancho y grande y mejillas musculosas y abombadas. Mandíbulas grandes y fuertes, boca robusta, ancha y profunda.
f) Cuello ancho, musculoso y corto.
g) Pecho macizo, ancho, grande, profundo, costillas arqueadas y lomo musculado y corto.
h) Extremidades anteriores paralelas, rectas y robustas y extremidades posteriores muy musculosas, con patas relativamente largas formando un ángulo moderado.

El problema de la poca definició d’algunes d’aquestes característiques és que no queda clarmolts si entren o no gossos, com el pastor alemany, el bull terrier anglès, el alano espanyol, siberian husky llavors es important que aneu a l’Ajuntament a demanar una resposta para evitar problemes amb la policia o els veïns

Els GPP, a les vies públiques, a les parts comunes dels immobles col·lectius, en els transports públics i en els llocs i espais d’ús públic en general han d’anar lligats amb cadena o corretja, no extensible de menys de dos metres; han d’anar proveïts del corresponent morrió homologat i adequat per a la seva raça, sense que en cap cas puguin ser conduïts per menors de 16 anys, ni es pugui portar més d’un gos potencialment perillós per persona. El no complient d’aquestes condicions suposa una infracció greu amb una sanció que pot anar de 600 a 1500 euros.

La llicència per a la tinença de gossos potencialment perillosos tindrà una vigència de cinc anys, comptats a partir de la data de notificació de la corresponent resolució administrativa, i podrà ser renovada per períodes iguals successius.

Bloc a WordPress.com.