Associació de Veïns de Bellvitge

Juny 26, 2010

Reunión de Concejalia

Este mes la AVV ha mantenido una reunión con el concejal de distrito, el Sr. Jose María García Mompel, para tratar el estado de las diferentes obras comprometidas para Bellvitge el presente ejercicio y el seguimiento de las que actualmente se están ejecutando. La reunión se solicitó justo después de la visita que el pasado viernes 11 hizo la alcaldesa por diferentes puntos del barrio y las conversaciones que se mantuvieron con ella en el marco de la actual crisis y los recortes presupuestarios que se avecinan, más bien expresado, que ya son una realidad.
A continuación, se describen la relación de temas principales:
Acceso peatonal de la plaza Amalvigia: el proyecto ya fue sometido a una revisión el año pasado para disminuir los costes y los trámites de adjudicación ya estan en marcha. Las obras se iniciaran el próximo otoño.
Urbanización del entorno del colegio Marina, el nuevo centro escolar ya se inaguró pasada la Semana Santa y ahora se construye el polideportivo. Esto obliga ha reformar el acceso y el entorno inmediato, en particular para ensanchar las aceras. Se iniciará en octubre.
Mejora del paseo de la Av. Europa: se trata de eliminar la depresión central que ahora tiene y dejar un paseo al mismo nivel que permita un mejor y más actual acabado del mismo. Además, se aprovecharán las obras para instalar 1 o 2 mesas de ping-pong, que en esta parte del barrio no hay.
Pasaje de la Riera dels Frares entre travesía Industrial y carretera del Mig , este pasaje es privado y no pertenece al distrito, si bien por ser utilizado por los vecinos de Bellvitge siempre nos hemos quejado desde la AV de su estado de conservación absolutamente lamentable. El concejal nos hizo saber el compromiso de asfaltado a cargo del minicipio siempre que los informes jurídicos encargados así lo permitan.
Kiosko para el parque de Bellvitge,  hace muchos años que solicitamos un Kiosko de venta de refrescos y helados en verano, la renovación de los juegos infantiles y del asfaltado del espacio de tierra que queda entre el colegio Ramon Muntaner y el CAP Ermita. El parque es de titularidad del Área Metropolitana y resulta difícil que se nos escuche, aunque parece que estamos cada año un poco más cerca.
Lado norte de la Travesía Industrial,  los vecinos se quejan del diseño de los vados que dificultan mucho el caminar por esa acera que además en muchas ocasiones está invadida de vehículos. Expresamos al concejal nuestra preocupación al respecto.

Juliol 1, 2009

Presentació de les obres de soterrament

reuniorodaliesAhir es van presentar al barri les obres de  soterrament de les vies del tren. Van assistir molts veïns que es veuran afectats, principalment de les avingudes Amèrica i Europa, encara que també dels carrers Campoamor i Caterina Albert, i del barri del Gornal.

Per tal d’informar als veïns, es van presentar José Antonio Montoya i José Mª García Mompel representants de la regidoria del Districte VI; Francisco Gago, per part de l’AV de Bellvitge, i Lluís Traveria com a tècnic de l’Agència de Desenvolupament Urbà (ADU) de l’ajuntament.

Una vegada es van mostrar i explicar diferents imatges sobre les primeres obres consistents en els desviaments de col·lectors, el recorregut dels túnels, els mètodes de construcció i l’aspecte de l’estació; es va a passar als torns de preguntes.

L’ambient a aquestes sessions de preguntes va ser bastant hostil tant cap al representants de  l’Ajuntament com cap al de l’associació de veïns, degut sobre tot als problemes originats per les obres de soterrament de  l’AVE, i al descontent d’alguns veïns amb la posició de la sortida del parking de la plaça de la Cultura.

A part d’això, va quedar clar que l’opinió de molts veïns es centralitza en voler tot el túnel soterrat, sense que s’utilitzi cap pantalla, tot fet amb tuneladora. Les explicacions dels responsables de l’ajuntament sobre els avantatges del mètode previst no va convèncer als veïns  ja que es va explicar que aquest mètode era més segur i que ho demostraven informes de dos catedràtics, però no es va entrar en molts més detalls.

Segons els responsables de l’ajuntament, en un principi també ells van demanar que tot el recorregut es realitzés mitjançant tuneladora, però des del ministeri es va decidir que no era possible. Davant d’això els veïns van demanar una segona presentació amb tècnics d’ADIF per tal de que donin explicacions sobre les raons d’aquesta impossibilitat.

També van poder parlar veïns que no volien de cap manera que es soterressin les vies i que no entenien per què es feia si la població no l’havia demanat. Altres veïns van presentar testimoni sobre el seu sofriment a les obres de l’AVE i de com les administracions i/o la guàrdia urbana no van fer res, altres van presentar casos particulars, entre d’altres temes.  Els responsables de l’ajuntament van demanar confiança per la nova obra, i van estar d’acord en que l’obra de soterrament de l’AVE va ser un caos en molts moments.

+informació a altres entrades d’aquest blog

recorregut

Situació de la nova estació.

Juny 22, 2009

Fem instàncies!

Filed under: ACCIÓ SOCIAL — AVVBellvitge @ 12:02 am
Tags: , , ,
blog.lnk

Si piqueu surt una instància preparada per editar!

Ens queixem molt, però moltes vegades no fem res per que la nostra queixa arribi a l’Administració i així tingui legalment valor. Ens queixem al amic, a la parella, a la veïna, als fòrums d’internet, a la caixera del supermercat… però no fem el petit esforç d’escriure una instància, un tràmit que ocupa uns 5 minuts.

Aquest paper de l’esquerra és una instància, un document molt fàcil d’emplenar i on sols cal identificar-nos, donar les dades de contacte, i després argumentar la nostra reclamació. És necessari fer dues còpies i portar-les als matins a la regidoria (al mateix edifici que la biblioteca de Bellvitge) o directament al registre de l’Ajuntament. Allà les segellaran i tindreu una còpia per vosaltres.

Segons l’article 15 del Reglament de Participació Ciutadana del nostre municipi “Tots els ciutadans i les ciutadanes tenen el dret de dirigir-se a qualsevol autoritat o òrgan municipal per sol·licitar informació o aclariments sobre la realització d’actuacions de competència municipal i sol·licitar informació o aclariments sobre la realitzacions de l’Ajuntament. La petició es cursarà necessariàment per escrit i es respondrà amb els termes previstos per la legislació general, donant en qualsevol cas, una resposta motivada en el termini màxim d’un mes

Segons l’article 16 del mateix reglament “Tots els veïns i les veïnes de forma individual podran elevar proposta d’actuació, comentaris, millores de serveis, suggeriments, qüestions relatives a matèries de competència municipal o d’interès local als òrgans de Govern Municipal. L’alcalde/essa o els/les tinents d’alcalde o regidors/res han d’estudiar el contingut de la proposta i informar el veí sobre la viabilitat o la desestimació o sobre el curs que es donarà a la proposta en un termini màxim de trenta dies des de la seva recepció formal”.

Doncs això, si voleu que les vostres queixes serveixen d’alguna cosa… feu instàncies!

Mai 9, 2009

Soterrament de la C-2: primeres consultes, primers moviments.

El mateix dia que va sortir anunciat al BOE que s’havia aprovat l’estudi informatiu del soterrament i que es sometia a informació pública ens va trucar l’alcaldessa, la Núria Marín i després en Lluís Traveria, tècnic municipal, per tal d’avisar-nos. En vista d’això podem dir que des de l’Ajuntament estan interessats en que el barri conegui l’estudi i presenti les al·legacions que consideri necessàries per tal de que l’obra tingui la menor incidència possible sobre els veïns.

Per la nostra part, el mateix dia 30 d’abril vam incloure a aquest bloc la fulla del BOE on surt la informació citada per tal de que almenys una part dels veïns tingués constància. També el mateix dia però una mica després la noticia sortia, sense molt contingut, als diferents medis de comunicació (El Periodico, ADN, El Pais,…veure Nota de Premsa).

Aquesta setmana hem anat amb poc temps a consultar el projecte a l’oficina de l’Agència de Desenvolupament Urbà (ADU) del carrer Barcelona 121, però haurem de tornar ja que no vam estar el temps necessari per revisar-ho tot, a més no es que siguem especialistes en la construcció de túnels per ferrocarrils,…

Un dels temes més importants que hem trobat és que les condicions de la Declaració d’Impacte Ambiental de l’AVE també afecten aquesta obra, i per tant s’ha de tenir clar que:

 • Condició 1.6: Dada la proximidad de algunas edificaciones de viviendas e industriales al trazado del ferrocarril, durante la construcción de las pantallas y otras estructuras previstas en el proyecto, se pueden producir afecciones de importancia sobre las mismas y sus accesos. Con objeto de mantener las condiciones de habitabilidad de las viviendas y de funcionamiento de las instalaciones industriales y de servicios, y de sus accesos, se aislará con material rígido y fonoabsorbente la zona de trabajo y se garantizaran los accesos de personas y vehículos a los edificios

  caixeto2

  Edificació mitjançant panells sonoreductors situada actualment al Gornal per evitar sorolls als habitatges propers.

 • Condició 1.7: “Para disminuir las afecciones por ruido y vibraciones en la fase de obras, teniendo en cuenta el caracter urbano de las mismas, el horario y las condiciones de trabajo se ajustaran a lo establecido en las ordenanzas municipales vigentes de Sant Joan Despí, Sant Boi de Llobregat, Cornellà de Llobregat, El Prat de Llobregat, L’Hospitalet de Llobregat y Barcelona, según corresponda, sin perjuicio de lo establecido en la condición 7,  i aquí el redactor s’equivoca: la condició 7 tracta sobre un tema que no te res a veure amb el soroll, tracta sobre la protecció atmosfèrica,…  És la condició 8 la que parla sobre soroll. Esperem que ningú s’aprofiti d’aquesta errata per ser més flexible amb l’horari de treball. Hem de recordar que a les obres de l’AVE no es va respectar de forma reincident l’horari obligat de treball. També recordem que l’Ajuntament va augmentar l’horari en contra de la DIA, i els treballadors van continuar fins a més enllà de les 23h.
 • Condició 8: “(…) No podran realizarse obras ruidosas entre las 22 y las 8 horas en toda la zona de las obras -salvo las que por afectar a las vías actuales deban realizarse sin circulación de trenes – pudiéndose variar estos horarios, para ser más restrictivos, cuando existan ordenanzas municipales al respecto. En las zonas donde sea imprescidible realizar trabajos nocturnos se reforzarán especialmente las medidas de protección establecidas en la condición 1.6 (…)”

Altres observacions que vam poder treure de la lectura del projecte són aquestes:

hidrofresa

Fotografia d'una hidrofresa (petita) treta de corunaenredada.tk

 1. La zona on hi haurà una afecció més directa als veïns serà la zona de l’estació. Per aquest lloc ha d’entrar la tuneladora i serà probablement un forat obert. Des de l’estació fins a Gran Via l’apantallament del túnel es farà mitjançant hidrofreses i després s’excavarà en mina, que és un mètode que està previst que generi menys molèsties que el que es va utilitzar a les obres de l’AVE.
 2. Des de la nova estació cap a la Torrassa l’obra es realitzarà mitjançant tuneladora, que en teoria no ha de generar moltes molèsties.
 3. Els tallers i magatzems de materials es situaran fora del barri, darrere de la Gran Via, on també es produirà el major trànsit de camions.
 4. Es tallarà l’av Amèrica i l’av Europa a l’alçada de la rotonda. Depenent de la fase de la construcció canviaran els accessos a les diferents zones afectades per l’obra.
 5. L’actual aparcament de l’estació tindrà una única sortida pel lloc habitual cap av. Europa. No està previst que aquesta zona s’obri cap al carrer Campoamor.
 6. S’obrirà el carrer del bloc de l’av Amèrica 71-81 per poder enllaçar amb rambla de la Marina i donar dues sortides a aquest sector de l’av Amèrica.

Volíem aportar alguna imatge dels plànols però no deixen fer fotografies al projecte, encara que sí que es poden demanar fotocòpies i les demanarem la pròxima vegada que anem.

Tenim dubtes sobre si tots els passos elevats es conservaran durant l’obra, sobre les modificacions dels col·lectors, sobre on es situaran els aparcaments, on es trobaran els grups electrògens, si es controlarà l’abocament d’aigües per no afectar el sistema de clavegueram, si s’instal·laran sensors per detectar moviments, vibracions i quan, si es faran estudis previs als edificis i en quins, si es realitzaran informes setmanals de les obres, si hi hauran comissions de seguiment conjuntes administració-veïns, si hi haurà algú que realment vigili que les obres compleixen la llei i si no es així que les paralitzi, si s’instal·larà una oficina d’informació, si hi haurà un protocol d’actuació o un pla d’emergència en cas de qualsevol incident… Si teniu sugerències envieu-nos missatges.

D’altra banda volem insistir en que és el moment en que els veïns, sobre tot els més afectats, us activeu i sigueu crítics per que l’obra serà el vostre paisatge i la vostra banda sonora als pròxims anys, i tot això comença al desembre. Ara és el moment d’anar a veure el projecte i presentar al·legacions si alguna cosa no us agrada, teniu un mes.

obras_ferroviarias_2009-2

Imatge de la nova estació de Bellvitge copiada de la web skyscrapercity, concretament d'una entrada de l'usuari Danzig

Des de l’AV estem oberts a formar una comissió de seguimient amb altres veïns que puguin aportar experiència i/o coneixements, per tant, si creieu que podeu ajudar poseu-vos en contacte mitjançant el nostre e-mail. Nosaltres som pocs, amb poc temps i amb molts altres temes a tractar, així que necessitem que persones sobre tot de les avingudes Europa i Amèrica, es a dir, les persones que més sofriran les molèsties, us impliqueu.

Per altre costat volem deixar clar que l’Associació de Veïns de Bellvitge com a tal no pertany a cap partit polític, essent així, no instrumentalitzarem a la comissió que es pugui formar en benefici de cap sigla, únicament treballarem en interès dels veïns. Així mateix rebutjarem col·laborar amb qualsevol persona o entitat que manifesti aquestes pretensions.

Si teniu cap pregunta a fer ens les podeu fer arribar mitjançant el correu electrònic, intentarem donar-vos una resposta. De totes maneres la regidoria del Districte a la plaça de la Cultura és el millor lloc per informar-se ja que ells tenen al seu abast tota la informació.

Crea un lloc web gratuït o un blog a Wordpress.com.