Associació de Veïns de Bellvitge

Juny 22, 2009

Fem instàncies!

Filed under: ACCIÓ SOCIAL — AVVBellvitge @ 12:02 am
Tags: , , ,
blog.lnk

Si piqueu surt una instància preparada per editar!

Ens queixem molt, però moltes vegades no fem res per que la nostra queixa arribi a l’Administració i així tingui legalment valor. Ens queixem al amic, a la parella, a la veïna, als fòrums d’internet, a la caixera del supermercat… però no fem el petit esforç d’escriure una instància, un tràmit que ocupa uns 5 minuts.

Aquest paper de l’esquerra és una instància, un document molt fàcil d’emplenar i on sols cal identificar-nos, donar les dades de contacte, i després argumentar la nostra reclamació. És necessari fer dues còpies i portar-les als matins a la regidoria (al mateix edifici que la biblioteca de Bellvitge) o directament al registre de l’Ajuntament. Allà les segellaran i tindreu una còpia per vosaltres.

Segons l’article 15 del Reglament de Participació Ciutadana del nostre municipi “Tots els ciutadans i les ciutadanes tenen el dret de dirigir-se a qualsevol autoritat o òrgan municipal per sol·licitar informació o aclariments sobre la realització d’actuacions de competència municipal i sol·licitar informació o aclariments sobre la realitzacions de l’Ajuntament. La petició es cursarà necessariàment per escrit i es respondrà amb els termes previstos per la legislació general, donant en qualsevol cas, una resposta motivada en el termini màxim d’un mes

Segons l’article 16 del mateix reglament “Tots els veïns i les veïnes de forma individual podran elevar proposta d’actuació, comentaris, millores de serveis, suggeriments, qüestions relatives a matèries de competència municipal o d’interès local als òrgans de Govern Municipal. L’alcalde/essa o els/les tinents d’alcalde o regidors/res han d’estudiar el contingut de la proposta i informar el veí sobre la viabilitat o la desestimació o sobre el curs que es donarà a la proposta en un termini màxim de trenta dies des de la seva recepció formal”.

Doncs això, si voleu que les vostres queixes serveixen d’alguna cosa… feu instàncies!

Bloc a WordPress.com.